Monokote Yangın Koruma Kaplaması

Sonotex - 5 Orta Yoğunluklu İç Mekan Ses Yalıtımı Kaplaması Ürün Veri Sayfası

Ürün Bilgisi

Sonotex 5, iç mekan ses yalıtımı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış orta yoğunlukta, püskürtme ile uygulanan bir akustik kaplamadır.

Sonotex 5, sahada yalnızca su eklenmesi gereken Portland çimentosu bazlı, hazır karışımlı bir malzemedir ve homojen pompalanabilir harç oluşturur.

Özellikler ve Faydaları

  • Mükemmel Ses Emilim Özellikleri

ASTM C 423 ve E 795’e göre test edilmiştir, 25mm (1 inç) kalınlıkta NRC 0.75.

  • Dayanıklılık

Sonotex 5 neme dayanıklıdır ve sertliği fiziksel hasara karşı direncini artırır.

  • Düşük Kurulum Maliyeti

Düşük malzeme maliyeti ve doğrudan püskürtme uygulaması zaman ve paradan tasarruf sağlar. Sonotex 5, 13mm (1/2 inç) katmanlar halinde uygulanabilir, bu da daha az geçişte daha hızlı kalınlık artışı sağlar.

  • Saatlik Yangın Koruma Derecelendirmeleri

Sonotex 5, çeşitli yangına dayanıklı montajlar için ASTM E 119 yangın test standartlarına göre test edilmiştir.

Çelik Yüzeyler

Sonotex 5, hafif çimento bazlı sıva malzemeleri için özel olarak tasarlanmış sürekli bir karıştırıcıda veya geleneksel bir sıva tipi karıştırıcıda makine ile karıştırılmalıdır. Karıştırıcı, önceden karıştırılmış tüm malzemelerden temiz ve arındırılmış olmalıdır. Geleneksel bir karıştırıcıda karıştırıcı hızı ve karışım süresi, malzemenin yeterli karışımını sağlayacak ve karışım yoğunluğunu 625-689 kg/m³ (39-43 pcf) arasında ayarlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Geleneksel bir karıştırıcı kullanılıyorsa, uygun bir su ölçüm cihazı kullanılmalı ve tüm su, karıştırıcı bıçağı dönerken karıştırıcıya eklenmelidir. Her bir Sonotex 5 torbası için yaklaşık 23 ila 28L (6.0 ila 7.5 galon) su kullanılmalıdır. Karışım, tüm malzeme tamamen ıslanıncaya ve karışım topaksız, kremamsı bir dokuya sahip olana kadar karıştırılmaya devam edilmelidir.

AKUSTİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Verilen Frekansta (Hertz) Ses Emilim Katsayısı
Kalınlık Frekans (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 NRC
13mm Katı .07 .20 .45 .58 .57 .55 .45
25mm Katı .11 .37 .64 .69 .62 .62 .60
45mm Katı .33 .57 .85 .89 .87 .82 .80
Riverbank Laboratuvarları’nda ASTM C 423 ve E 795’e göre katı destek üzerinde yapılan testlerle elde edilen sonuçlardır.

Uygulama

Sonotex 5, iç mekan ses yalıtımı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış orta yoğunlukta, püskürtme ile uygulanan bir akustik kaplamadır.

Eğer Sonotex 5 kısmen kurumuş, donmuş veya topaklanmış malzeme içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Sonotex 5, iş yerinde su ile karıştırılarak formüle edilmiştir.

Sonotex 5, standart sıva tipi ekipmanlar veya sürekli karıştırıcı/pompa üniteleri kullanılarak geniş bir pompalama oranı aralığında püskürtme ile uygulanabilir. İstenen bitmiş dokuyu elde etmek için memenin boyutu ve hava basıncı ayarlanmalıdır.

Sonotex 5’in ortalama, kuru, yerleşik yoğunluğu 352 kg/m³ (22 pcf) olmalıdır.

Sonotex 5, standart sıva tipi ekipmanlar veya sürekli karıştırıcı-pompa üniteleri kullanılarak çeşitli oranlarda uygulanabilir. Uygun büyüklükte bir püskürtme tabancası ve püskürtme koruyucusu ile ve memede yaklaşık 0.14 Mpa (20 psi) hava basıncı, doğru asılabilirlik, yoğunluk ve görünümü sağlar.

Not:

Eğer taze püskürtülmüş Sonotex 5 düzgün şekilde yapışmazsa, bu genellikle çok ıslak bir karışım, kötü kalınlık kontrolü veya uygun şekilde temizlenmemiş bir altlık nedeniyledir.

Yüzey Hazırlığı

Sonotex uygulamasından önce, tüm yüzeylerin Sonotex 5’i kabul etmek için uygun olduğu belirlenmelidir. Tüm yüzeyler temiz, kuru ve yağ, su bazlı malzeme ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler sağlam ve ıslak Sonotex 5 ağırlığını destekleyecek şekilde güvenli bir zemine iyi bir şekilde bağlanmış olmalıdır.

Beton Yüzeyler:

Yeni beton, Sonotex 5 uygulamasından önce en az 60 gün yaşlanmalıdır. Kalıp sökümünden sonra kalan çıkıntılar ve kenarlar, pürüzsüz bir yüzey elde edilene kadar düzeltilmelidir. Taşlama tozu ve diğer yabancı maddeler, Sonotex 5 uygulamasından önce temizlenmelidir. Beton yüzey üzerine onaylı bir bağlayıcı madde uygulanmalıdır.

Teslimat ve Depolama

Sonotex 5 kullanıma hazır olana kadar kuru tutulmalıdır. Malzeme paketleri yerden yüksek, kapalı alanlarda ve terleyen duvarlar ile diğer nemli yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Kullanımdan önce suya maruz kalmış herhangi bir malzeme atılmalıdır. Malzeme stokları döndürülmeli ve son kullanma tarihi gelmeden kullanılmalıdır.

Sıcaklık ve Havalandırma

Sonotex 5 uygulaması sırasında ve sonrasındaki 24 saat boyunca hava ve zemin sıcaklığı en az 4.4°C (40°F) olacak şekilde sürdürülmelidir.

Alçıpanın uygun şekilde kuruması için havalandırma sağlanmalıdır. Doğal havalandırması olmayan kapalı alanlarda, hava dolaşımı ve havalandırma sağlanmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ÖNERİLEN ÖZELLİKLER
LABORATUVARDA TEST EDİLMiŞ* DEĞERLER
TEST YÖNTEMİ
Kuru Yoğunluk
352 kg/m³ (22 PCF)
352 kg/m³ (22 PCF)
ASTM E 605
Kopma Mukavemeti
4,882 kg/m² (1,000 PSF)
4,882 kg/m² (1,000 PSF)
ASTM E 736
Basınç Dayanımı
0.54 Mpa (79 psi)
0.54 Mpa (79 psi)
ASTM E 761
Hava Erozyonu
0.000 g/m² (0.000 g/ft²)
0.000 g/m² (0.000 g/ft²)
ASTM E 859
Verim (Teorik Maksimum)
(2.32 m² at 25mm)

*Laboratuvarda test edilmiş gerçek değerler, GCP'nin önerdiği değeri karşılar veya aşar. Test raporları, GCP satış temsilcinizin isteği üzerine edinilebilir.

Güvenlik

Sonotex 5 ıslakken kaygandır. Genel müteahhit ve uygulayıcı, uygun “KAYGAN ZEMİN” uyarı işaretleri asmaktan sorumludur. Islak malzeme ile temas halinde olan tüm alanlarda işaretler asılmalıdır. Tüm çalışma yüzeylerinde kaymaz yüzeyler kullanılmalıdır.

Sonotex 5 için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü talep üzerine sağlanabilir.

TEL: +90 216 429 01 22

GSM: +90 542 414 10 18