Monokote Yangın Koruma Kaplaması

MONOKOTE® Z-156PC Petrokimya Yangın Koruma Kaplaması Ürün Veri Sayfası

Ürün verileri ve uygulama talimatları

MONOKOTE® Z-156PC Hidrokarbon Yangın Koruma Kaplaması sınıfı portland çimentolu yangın koruma kaplaması, petrokimya işletmeleri ve rafineri tesislerinde bulunan zorlu koşulları karşılamak için GCP Applied Technologies tarafından geliştirilmiştir. Monokote Z-156PC, tutarlı bir püskürtülebilir ve/veya mala harcı oluşturmak için şantiyede sadece su ilavesi gerektiren Portland çimento bazlı bir yangın koruma kaplamasıdır. Monokote Z-156PC, ticari, endüstriyel ve petrokimyasal ortamlarda yangın koruma ürünlerinin şartname ve uygulanması konusunda dünya çapında eğitim almış GCP yangın koruma kaplaması temsilcileri tarafından desteklenmektedir. GCP, yangın koruma işinde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Ürün özellik ve faydaları

 • Yangın testi – Monokote Z-156PC Hidrokarbon Yangın Koruma Kaplaması, Underwriters Laboratories Inc. UL 1709 ve UL 263 (ASTM E119) uyarınca test edilmiş, UL tarafından dış kullanım için geliştirilmiş, HSE standardı OTI 95 634’e uygun olarak jet yangını için test edilmiş ve 62 ft’lik bir beklemede 500 lbs TNT’ye karşılık gelen bir yükle patlama dayanım performansı test edilmiştir.
 • Dayanıklılık – Monokote Z-156PC, tesisteki rutin işlemler ve bakım sırasında meydana gelen fiziksel temas ve darbelere karşı direnç sunan son derece sert, hasara dayanıklı bir kaplamadır.
 • Monokote Z-156PC, API Yönergeleri (Yayın 2218) ve ASTM yerinde performans standartlarına uygun olarak yapışma, basınç dayanımı, sertlik ve diğer özellikler için test edilmiştir.
 • Uygulama çok yönlülüğü – Monokote Z-156PC, standart sıva karıştırıcılarında karıştırılabilir. Karıştırmadan sonra, Monokote Z-156PC, yüksek hızlı verimli uygulama için elle veya yaygın olarak bulunan pompalama ve püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilir.
 • Ekonomik – Monokote Z-156PC, kontrol odaları ve depolama tesisleri gibi iç ortamların yanı sıra tank etekleri, boru köprüleri ve diğer yapısal destekler gibi yapısal bölümlerde dış ortamlarda uygun maliyetli yangın direnci sunar. Basit karıştırma ve yüksek hızlı verimli uygulama ile hem sahada geçirilen süreyi hem de işçilik maliyetlerini azaltır.

Ürün Teslimat Depolama

Yangın Koruma Kaplaması olarak kullanılacak tüm malzemeler, üretici adını, markasını ve yangın tehlikesi ile yangına dayanıklılık sınıflandırmaları için uygun UL etiketlerini taşıyan orijinal açılmamış ambalajlarda teslim edilecektir. Malzeme kullanıma hazır olana kadar kuru tutulmalıdır. Malzeme ambalajları zeminden, örtü altından ve terleme yapabilecek duvarlarından ve diğer nemli yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Kullanmadan önce suya maruz kalan tüm malzemeler atılacaktır. Malzeme stoğu son kullanma tarihinden önce döndürülmeli ve kullanılmalıdır.

Monokote Z-146 Petrokimya Yangın Koruma Kaplaması

Karıştırma

Monokote Z-156PC, geleneksel bir pedal tipinde veya çimentolu yangın koruma kaplaması için tasarlanmış sürekli karıştırıcıda makine ile karıştırılacaktır. Karıştırıcı temiz tutulmalı ve önceden karıştırılmış tüm malzemelerden arındırılmalıdır. Karıştırıcı hızı, malzemenin yeterli şekilde harmanlanmasını ve 65–70 pcf (1040–1120 kg/m³) mikser yoğunluğunu sağlayan en düşük hıza ayarlanmalıdır. Uygun bir ölçüm cihazı ve mikser kullanılarak, bıçaklar döndükçe miksere torba başına yaklaşık 3 gal (11,5 L) ilave edilmelidir. Sonra, Monokote Z-156PC‘yi ekleyin ve karışım kremsi bir dokuyla topaksız hale gelene kadar karıştırın. Monokote Z-156PC’nin aşırı karıştırılması, pompalama hızını ve yoğunluğunu azaltacaktır.

Önerilmeyen Koşullar

 • Alüminyum veya diğer demir dışı yüzeylerde kullanım.
 • Refrakter çimento olarak kullanım.

Kaplama Gereksinimi

 • Çelik kaplamalar – Monokote® Z-156PC Hidrokarbon Yangın Koruma Kaplaması, çeliğin korozyonunu ne önler ne de teşvik eder. Bununla birlikte, kalsiyum nitritin bir korozyon inhibitörü olarak dahil edilmesinin, tuz ve diğer agresif çevre koşulları nedeniyle korozyon oranını geciktirdiği gösterilmiştir.
  • Yangın Koruma Kaplaması uygulanacak tüm yapısal çelik yüzeyler çevresel ağır koşullara “maruz kalmış” olarak kabul edilmelidir. Yangın Koruma Kaplamasının neme veya suya maruz kalacağı durumlarda, çeliğin Portland çimentosu ile uyumlu alkaliye dayanıklı, daldırma dereceli bir epoksi ile korozyondan korunması önerilir.
  • Ulusal Korozyon Mühendisleri Birliği (NACE), petrokimyasal ortamlara maruz kalan çimentolu yangın koruma kaplaması ile kaplanmış yapısal çeliğin korunması için özel önerilere sahiptir. Önerilen kaplamaların listesi için kaplama tedarikçinizle iletişime geçin.
 • Yüzey kaplamaları – Lateks boyalar gibi nefes alabilen kaplamalar, istenen çeşitli estetik yüzeylere ulaşmak için Monokote Z-156PC üzerine uygulanabilir. Bununla birlikte, kaplamalar nemi yakalama eğilimindedir ve önemli bakım gerektirebilir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ÖNERİLEN ÖZELLİKLER
LABORATUVARDA TEST EDİLMiŞ* DEĞERLER
TEST YÖNTEMİ
Kuru yoğunluk
Min. 50 pcf (800 kg/m3)
Aşağıdaki nota bakın***
ASTM E605
Yapışma mukavemeti
Min. 10.000 psf (478 kN/m²)
> 25.536 psf (> 1265 kN/m²)
ASTM E736
%10 deformasyonda basınç dayanımı
850 psi (5,86 MPa)
1.059 psi (7,3 MPa)
ASTM E761
Sertlik
40
91
ASTM D2240
Verim
1,24 m² (13,3 ft²) torba başına 25 mm’de
Tearik Maksimum
Renk
Doğal Beton Grisi
Uçucu Organik İçerik (gazdan arındırılmış) 122 °F (50 °C) organik bileşikler C6-C28’de
1 PPMW’den az (ağırlıkça milyonda parça)
1 PPMW’den az (algılanabilir sınırların altında)
Dinamik kafa boşluğu (Termal Desorpsiyon Gazı Kromatografisi – kütle spektrometrisi)
Sızabilir amonyak
50 PPB – 50 ng / mg’dan az
50 PPB’den az (algılanabilir sınırların altında)
İyon kromatografisi ile sızabilir iyon
Isı iletkenliği
20 °C’de 0,14 W/mK
UNI EN 12667:2002
Isı iletkenliği
565 °C’de 0,17 W/mK
UL 1709
Isı iletkenliği
889 °C’de 0,28 W/mK
UL 1709

*Laboratuvarda test edilmiş gerçek değerler, GCP'nin önerdiği değeri karşılar veya aşar. Test raporları, GCP satış temsilcinizin isteği üzerine edinilebilir.

Uygulama

 • Monokote Z-156PC malzemesi, kısmen ayarlanmış, dondurulmuş veya kekleşmiş malzeme içeriyorsa kullanılmamalıdır.
 • Monokote Z-156PC, minimum ortalama, yerinde 50 pcf (800 kg / m³) kuru yoğunluğa sahip olmalıdır.
 • Monokote Z-156PC, bir veya daha fazla kat halinde doğrudan donatılandırılmış çelik yüzeylere püskürtülebilir. Püskürtme tabancası düzgün boyutta bir deliğe sahip ve nozulda yaklaşık 20 psi (140 kN / m²) hava basıncı doğru yoğunluğu ve görünümü sağlayacaktır.
 • Monokote Z-156PC ayrıca önce uygun bir kaba püskürtülebilir ve daha sonra mala perdah yapmak üzere elle uygulanabilir veya doğrudan mikserden  tabanca ile püskürtme olarak uygulanabilir. Mikserden mala uygulaması için aşırı karıştırmayı önleyin ve ıslak yoğunluğu minimum 68 pcf (1090 kg / m³) olarak tutulmalıdır.

Sıcaklık ve Havalandırma

Minimum 40°F (4,4 °C) hava ve yüzey sıcaklığı, uygulamadan 24 saat önce, uygulama sırasında ve Monokote Z-156PC’nin uygulanmasından sonra en az 72 saat boyunca korunmalıdır. Optimum mukavemet elde etmek için, Monokote Z-156PC en az 72 saat nemli kürlenmeli ve daha sonra doğal olarak kurumaya bırakılmalıdır.

Saha Testleri

Monokote Z-156PC‘nin uygulanmasından önce, tüm elemanların yangın koruma kaplaması uygulamasında kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için bir inceleme yapılmalıdır. Elemanlar, yangın koruma kaplamasının yapışmasını bozacak herhangi bir maddeden arındırılmış olmalıdır. Tüm yüzeyler Portland çimento esaslı yangın koruma kaplaması ile uyumlu olmalıdır. Yangın Koruma Kaplaması kapsamındaki tüm yüzeylerin, devam eden bir tesis bakım programının bir parçası olarak rutin olarak denetlenmesi önerilir. Malzemelerin inceleme için kaldırıldığı durumlarda, uygun yama prosedürleri için GCP’ye danışılmalıdır.

Güvenlik

Monokote Z-156PC ıslakken kaygandır. Islak yanmaz malzeme ile temas eden tüm alanlara “Dikkat ıslak kaygan zemin” yazan tabelalar asılmalıdır. Tüm çalışma yüzeylerinde kaymaz yüzeyler kullanılmalıdır. Monokote Z-156PC için MSDS (Güvenlik Bilgi Formları) web sitemizde  arayabilirsiniz.