Monokote Yangın Koruma Kaplaması

AVIKOTE AV650 Ürün Veri Sayfası

Ürün verileri ve uygulama talimatları

AVIKOTE AV650 GCP lisansı altında üretimin yapan, AVI tarafından  Petrokimya ve Tünel Yangınları için geliştirilmiş bir yangın koruma kaplamasıdır. UL 1709, BS 476 ve diğer uluslararası standartlara uygundur. İçeriğinde, çelik ve donatı elemanlarının korozyon koruması için, korozyon inhibitörü vardır. Bu sebeple, direkt ham çelik yüzeyine uygulanabilmektedir.

Sadece su eklenerek karışım yapılıp uygulanan portlant çimento bağlayıcılı hazır karışım malzemedir. Uygulaması tektüre ve/veya mala perdah bitiş ile kullanılabilir.

Avikote AV650, Petrokimya tesislerinde yapısal çelik karkas, boru köprüleri ve ekipman ayaklarında, boru destek elemanlarında, kimya tesislerinde, gaz sahası geliştirme projelerinde, rafinerilerde, tünel cidarlarında, betonarme yapılarda 3 saat ve üzerinde yangın dayanımı gerektiğinde ve karbon fiber takviyeli epoksi esaslı deprem takviyesi detaylarında yangın dayanımı sağlamak için kullanılır.

Avikote AV650, Özel olarak yangın koruma konusunda eğitilmiş , Yangın Korunum Temsilcileri tarafından tasarım desteği ve uygulama desteği verilerek tedarik  edilmektedir.

Özellikler ve Faydalar

Yangın Testleri: Underwriters Laboratories, Inc. tarafından, UL 1709 ve ASTM E 119 (UL 263) standartlarında test edilmiştir.

BS 476 ( Part 20) standardında test edilip, test sonrası NFPA 251 uyarınca Hortum Akışı testlerine tabi tutulmuştur.

OTI 95 634’e uygun olarak Jet-Fire testinden geçirilmiştir.

RWS, Rabt-Train yangın eğrisinde, Betonarme Aç Kapa ve TBM tünelleri için test edilmiştir.

Dayanıklılık: AVIKOTE AV650 Yapışma mukavemeti, yüzey sertliği ve diğer fiziksel özellikleri API Yönergeleri (2218 yayını) ve ASTM test prosedürlerine uygun olarak test edilmiştir.

Ekipman çok yönlülüğü: Avikote AV650 Rotor Stator, pistonlu veya hidrolik tip pompalar ve paletli veya sürekli helisel mikserler gibi çok çeşitli ekipmanlar ile uygulanmaktadır.

Ekonomiklik: Avikote AV650 yangın dayanımında daha az kalınlıkla dünya lideridir. Diğer alternatif ürünler ile kıyaslandığında; Her katta daha yüksek kalınlık uygulamaya izin verdiğinden katman sayısını azaltır ve uygulama işçilik maliyetinden tasarruf sağlar.

 

Teslimat ve Depolama

Yangına dayanım için kullanılacak tüm malzemeler, üzerinde üreticinin adı, markası ve yangın tehlikesi ve yangına dayanıklılık sınıflandırmalarına uygun Underwriters Laboratories, Inc. etiketleri bulunan orijinal açılmamış ambalajlarında teslim edilecektir.

Malzeme kullanıma hazır olana kadar kuru tutulmalıdır. Malzeme paketleri yere temas etmeden, yüksekte, örtü altında ve terleyen duvarlardan ve diğer nemli yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Kullanımdan önce suya maruz kalan tüm malzemeler atılmalıdır. Malzeme stoğu, son kullanma tarihinden önce döndürülmeli ve kullanılmalıdır.

Ekipman Ayaklarında Fireproofing Uygulaması

Onaylar

  1. Hidrokarbon Yangın Eğrisinde 4 saat yangın dayanımına kadar; Lloyds Register EMEA tarafından sertifikalanmıştır. UK Sertifikası yangın onay no: SAS F050340
  2. OTI 95 634 Test Standardına uygun olarak 2 saat boyunca Jet Fire Uyumluluğu Sertifika No. LPA/SPS/1-8NREG
  3. Tünellerde beton yüzeylerinin yangın koruması için 4 saate kadar RWS eğrisi şartları altında yangın testi Efectis Nederland BV Test Sertifikası No. 2006-CVB-R0310-D

Karışım Hazırlama

AV650 yangın koruma kaplaması uygulaması

Avikote AV650 çimento esaslı yangın koruma kaplaması için özel olarak geliştirilmiş, geleneksel, sıva tipi bir karıştırıcı, sürekli karıştırıcı veya el tipi karıştırıcı içinde makine ile karıştırılmalıdır. Karıştırıcı temiz tutulmalı ve önceden karıştırılmış tüm maddelerden arındırılmalıdır. Karıştırıcı hızı, malzemenin yeterli karışmasını sağlayan en düşük hıza ve karıştırıcı yoğunluğu 830 -940 kg/m³ (52-59 pcf) olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Uygun bir ölçüm cihazı ve karıştırıcı kullanılarak, bıçaklar döndükçe karıştırıcıya önce torba başına yaklaşık 13 litre (3,5 US gal) su eklenecektir. Karışım topaksız ve kremsi bir doku elde edinceye kadar karıştırmaya devam edilmelidir. 2-1/2 dakika ile sınırlı karıştırma süresi önerilir. Tüm malzemeler iyice ıslanmalıdır. 830-940 kg/m³ (52-59 pcf) hedef yoğunluğu en çok arzu edilir. Avikote AV650‘nin aşırı karıştırılması, pompalama hızını ve yoğunluğunu azaltacaktır.

Önerilmeyen Koşullar

93°C’yi (200°F) aşan çalışma sıcaklıkları
Alüminyum veya diğer çelik olmayan yüzeylerde bir Refrakter çimento kullanın.

Kaplama Gereksinimi

Çelik için Astar: AVIKOTE AV650 korozyonu engellemek için korozyon inhibitörü içermektedir. Islak veya korozif ortamlarda kullanım durumunda, fireproofing kaplaması uygulamadan önce, çeliğe bir korozyon önleyici, alkali olmayan ince bir astar uygulanabilir. Konu hakkında yetkili temsilciye başvurulmalıdır.

Fireproofing koruma kaplaması

Fireproofing Kaplaması: Lateks, poliüretan veya epoksi bazlı bir üst katın kullanılması Avikote AV650‘nin yüzey özelliklerini geliştirecektir. Önerilen yüzey kapatıcıların listesi için bir AVI temsilcisiyle iletişime geçin.

Çelik ve Beton Yüzeyler

Çelik Yüzeyler:
Avikote AV650 fireproofing uygulamasından önce, tüm çelik yüzeylerin yangın koruma kaplaması uygulamaya uygun olduğunu belirlemek için bir inceleme yapılmalıdır. Gerektiğinde çelik yüzeylerin temizlenmesi genel yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Beton Yüzeyler: Avikote AV650 fireproofing uygulamasından önce, tüm beton yüzeylerin yangın koruma kaplaması uygulamaya uygun olduğunu belirlemek için bir inceleme yapılmalıdır. Gerektiğinde beton yüzeylerin temizlenmesi genel yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ÖNERİLEN ÖZELLİKLER
LABORATUVARDA TEST EDİLMiŞ* DEĞERLER
TEST YÖNTEMİ
Kuru Yoğunluk
640 kg/m³
ASTM E 605
Kopma Mukavemeti
478 kN/m² (10.000 pcf)
ASTM E 736
Basınç Mukavemeti
3780 kN/m² (550 psi)
ASTM E 761
Shore Sertlik Değeri D
40
ASTM D 2240
Hava Erozyonu
0.000 g/m² (0.000 g/ft²)
ASTM E 859
Sarf Oranı
1,39 m² @ 25 mm kalınlık
Teorik
Paketleme
22,27 kg/torba (49 lbs/torba)
Polietilen cidarlı kraft Torba
Renk
Gri
Diğer Renkler Talebe bağlıdır.

*Laboratuvarda test edilmiş gerçek değerler, GCP'nin önerdiği değeri karşılar veya aşar. Test raporları, GCP satış temsilcinizin isteği üzerine edinilebilir.

Uygulama

Avikote AV650 yangın koruma kaplama malzemesi, kısmen donmuş, donmuş veya topaklanmış malzeme içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Avikote AV650 minimum ortalama kuru halde, yerinde 640 kg/m³ (40 pcf) yoğunluğa sahip olacaktır.

Avikote AV650 şantiyede su ile karıştırılmak üzere formüle edilmiştir.

Avikote AV650, standart sıva tipi ekipman veya sürekli karıştırıcı/pompa üniteleri kullanılarak işe bağlı olacak çeşitli uygulama hızlarında doğrudan çeliğe uygulanır. Püskürtme tabancasının nozülü uygun boyutta bir deliğe ve memede yaklaşık 140 kN/m² (20 psi) hava basıncına sahip bir püskürtme tabancası, doğru tutulum, yoğunluğu ve görünümü sağlayacaktır.

Avikote AV650 doğrudan mikserden mala ile de alınabilir. Mikserden mala almak isterseniz, belirli yoğunluk önerileri için lütfen yerel AVI temsilcinizle iletişime geçin.

Sıcaklık ve Havalandırma

Uygulamadan önce, uygulama sırasında ve Avikote AV650 uygulamasından sonra en az 24 saat boyunca 4°C’nin (38°F) üzerinde bir hava yüzeyi muhafaza edilmelidir.

Uygulamadan sonra yangına dayanıklı kaplamanın uygun şekilde kuruması için havalandırma için hazırlıklar yapılacaktır. Doğal havalandırmanın olmadığı kapalı alanlarda hava sirkülasyonu ve havalandırma sağlanmalıdır.

Güvenlik

Avikote AV650 ıslandığında kaygandır. Ana yüklenici ve uygulamacı, uygun DİKKAT KAYGAN ZEMİN levhalarının asılmasından sorumlu olacaktır. Islak yangın koruma kaplama malzemesi ile temas eden tüm alanlara işaretler asılmalıdır.
Tüm çalışma yüzeylerinde kaymaz yüzeyler kullanılmalıdır.