Monokote Yangın Koruma Kaplaması

Monokote® Mk6-s Yangın Koruma Kaplaması Ürün Veri Sayfası

Ürün verileri ve uygulama talimatları

Monokote® MK6-s Püskürtme Tipi Yangın Koruma Kaplaması, yangından pasif korunum gereksinimlerini karşılamak için Grace Yapı Ürünleri tarafından geliştirilmiştir. MK-6s, uygulama için şantiyede sadece su ilavesi gerektiren bağlayıcısı alçı esaslı, hazır karışımlı bir malzemedir. MK-6s, 4 saate kadar yangına dayanıklılık sağlayan, doğrudan yapısal çelik ve çelik döşemeye püskürtülerek uygulanır. MK-6s, alt tabakaya erişimin sınırlı olduğu, mobilizasyon sürelerinin en aza indirilmesi gereken projeler için çok uygundur.

Ürün özellik ve faydaları

Monokote® MK-6s hem uygulayıcılara hem de son kullanıcılara aşağıdaki avantajları sunar:
Fabrikada Önceden Karıştırılmış: Kullanıma hazırdır. İş sahasında ayrıca bir hazırlık gerektirmez. Sadece istenen orand su eklenir. Pedal tipi veya sürekli sıva karıştırıcı geleneksel sıva ekipmanı ile uygulanır.
Toksik Değildir: Fabrikada karıştırılmış alçı ve
inert malzemeler, sadece su eklenmesini karıştırma ve uygulamayı gerektirir.
Kalıcılık: Ayarlandığında ve kuruduğunda MK-6s, tamamen pasif bir yangın korumasıdır. MK-6‘lar yerinde kalır dayanıklıdır ve yangına dayanıklılık özellikleri
yapının tasarım ömrü kadardır.
Dayanıklılık: Sertliği ve dayanıklılığı fiziksel hasara karşı yardımcı olur.
Patentli Enjeksiyon Sistemi: Patentli
Monokote Enjeksiyon Sistemi ve Monokote Accelator
MK-6‘lar ile isteğe bağlı olarak MK-6‘lar ile enjeksiyon kullanılıyorsa, yüksek fayda oluşacaktır. Monokote® Accelerator kullanımı MK-6’ların verimini kallın artışını engelleyerek arttırır.

Ürün Teslimat Depolama

a) Yangın yalıtımı için kullanılacak tüm malzemeler, orijinal açılmamış ambalajlarda teslim edilir.
Üreticinin adı, markası ve fabrikada gerekli formülasyona göre üretim yapıldığını belirten Underwriters Laboratories Inc. etiketleriyangın için uygun paketlerin üzerine bağımsız laboratuar tarafından yapıştırılır.
b)  Malzeme kullanıma hazır olana kadar kuru tutulmalıdır.
Malzeme paketleri nemli yüzeylerden, yerden ve  örtü altında ve terleyen duvarlardan uzakta tutulacaktır. Uygulama yapılacak tüm torbaları kullanmadan önce suya maruz kalanlar atılmalıdır.
Malzeme stoğu döndürülmeli ve son kullanılma tarihinden önce kullanılmalıdır.

Monokote Mk6-s Uygulama Fotosu Ekvator Ginesi

Karıştırma

 • MONOKOTE® Yangın Koruma Kaplama malzemesi, makine tarafından konvansiyonel, sıva tipi bir karıştırıcıda veya yangın koruma kaplamaları için özel olarak modifiye edilmiş sürekli bir karıştırıcıda karıştırılmalıdır. Karıştırıcı temiz tutulmalı ve önceden karıştırılmış tüm malzemelerden arındırılmalıdır. Geleneksel bir karıştırıcıdaki karıştırıcı hızı, malzemenin yeterli şekilde harmanlanmasını sağlayan en düşük hıza ve 38–43 pcf (610–690 kg/m³) karıştırıcı yoğunluğuna ayarlanmalıdır.)
 • Uygun bir ölçüm cihazı ve geleneksel bir karıştırıcı kullanılarak, bıçaklar döndükçe miksere önce tüm su eklenmelidir. Karıştırma, karışım topaksız hale gelene kadar, kremsi bir dokuya sahip olarak devam etmelidir. Tüm malzemeler tamamen ıslak olmalıdır. Hedef yoğunluk olarak 40-43 ± 1 pcf (640-690 kg/m3) istenir. Aşırı karıştırma MONOKOTE® pompalama oranını azaltacaktır.

Çelik ve Beton Yüzeyler

a. Monokote® MK-6‘ların uygulanmasından önce
Yangın Koruma Kaplaması için, tüm çelik ve beton yüzeylerin kabul edilebilirliğini belirlemek adına bir muayene yapılacaktır. Yüzeylerin yağ, gres, aşırı ayırıcı tabakalar, kayganlaştırıcılar, kir, pas içermemelidir.
Bu tür Bileşikler uygun yapışmayı bozacaktır. Gerektiğinde, çelik yüzeylerin temizlenmesi genel yüklenicinin sorumluluğundadır.
b. Monokote® FireBond düz yüzeylere ve Kompozit döşemelerde kaplama gerekli ise, trapez yüzeyinin hatvelerine uygulanacaktır.
Bu işlem MK-6‘ların uygulanmasından önce gereklidir. Uygulamada üreticinin uygulama talimatları takip edilecektir.                                            c. Monokote  MK-6‘ların uygulanmasından önce, üretici tarafından onaylanmış yapıştırma maddesi, yangın koruma kaplaması yapılacak tüm beton yüzeylere uygulanacaktır.
d. Proje müellifi, gerekli yangın dayanım süresini sağlamak için  boyanmış / astarlanmış yapısal çeliğin yangın koruma kaplaması için ASTM E119‘a uygun olarak test edilip edilmediğini belirleyecektir.
e. Çelik Döşeme elemanlarının kaplamasında beton işlerinin tamamlanmasından önce yangın koruma kaplaması uygulanmayacaktır. Çatı döşemelerinin alt tarafına yangın koruma kaplaması ancak çatı uygulaması tamamlandıktan ve çatı trafiği durduktan sonra yapılacaktır. Diğer işler, yangın koruma kaplaması tamamlanıp denetlenene kadar kanallar, borular, teçhizat veya diğer asılı elemanlar monte edilmeyecektir. Diğer işlemler, yangın koruma kaplamasının uygulanmasından önce klipsleri, askıları, destek manşonlarını ve yangın koruma kaplamasının içine nüfuz eden diğer ekleri takacaktır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ÖNERİLEN ÖZELLİKLER
LABORATUVARDA TEST EDİLMiŞ* DEĞERLER
TEST YÖNTEMİ
Kuru yoğunluk, minimum ortalama
305 Kg/m³ (15 pcf)
305 Kg/m³ (15 pcf)
ASTM E605
Yapışma mukavemeti
200 psf (9,6 kPa.)
612 psf (29,3 kPa.)
ASTM E736
Sıkıştırma, %10 deformasyon
8,3 psi (51 KPa)
2451 psf (117 KPa)
ASTM E761
Hava erozyonu
Maksimum 0,000 g/ft2 (0,00 g/m2)
0.000 g/ft2 (0,00 g/m2)
ASTM E859
Yüksek hızlı hava erozyonu
4 saat sonra devam eden erozyon yok
4 saat sonra devam eden erozyon yok
ASTM E859 UMC STD 6-1
Korozyon
Korozyona katkıda bulunmaz
Korozyona katkıda bulunmaz
ASTM E937
Kopma etkisi
Çatlama, spalling veya delaminasyon yok
Çatlama, spalling veya delaminasyon yok
ASTM E760
Eğilme Etkisi
Çatlama, spalling veya delaminasyon yok
Çatlama, spalling veya delaminasyon yok
ASTM E759
Küf oluşumuna karşı direnç
28 gün sonra büyüme yok
28 gün sonra büyüme yok
ASTM G21
Yüzey yanma özellikleri
Alev yayılımı = 0 Geliştirilen duman = 0
Alev yayılımı = 0 Geliştirilen duman = 0
ASTM E84
Yanıcılık
5 MJ/m’den az2 toplam, 20 kw/m2 tepe ısı salınımı
5 MJ/m’den az2 toplam, 20 kw/m2 tepe ısı salınımı
ASTM E1354

*Laboratuvarda test edilmiş gerçek değerler, GCP'nin önerdiği değeri karşılar veya aşar. Test raporları, GCP satış temsilcinizin isteği üzerine edinilebilir.

Uygulama

 • MONOKOTE® Yangın Koruma Kaplaması uygulaması aşağıdaki sırayla yapılabilir:
  1. Yaklaşık 1⁄2 inç (13 mm) veya daha az kalınlıklar için, tek atım uygulayın.
  2. 14 mm (5⁄8 inç) veya daha büyük kalınlıklar için, ilk kat ayarlandıktan sonra sonraki atımları uygulayın.
 • MONOKOTE® FireBondMONOKOTE® uygulamasından önce altta düz çelik yüzeylerine ve gerektiğinde çatı döşemesine uygulanacaktır. MONOKOTE® FireBond, üreticinin uygulama talimatlarına uygun olarak uygulanacaktır.
 • MONOKOTE® Yangın Koruma Kaplaması, kısmen ayarlanmış, dondurulmuş veya keklenmiş malzeme içeriyorsa kullanılmamalıdır.
 • Minimum ortalama yoğunluk, üretici tarafından istenen, minimum ortalama 19 pcf olacaktır. (305 kg/m3).
 • MONOKOTE® şantiyede su ile karıştırılmalıdır.
 • MONOKOTE®, standart sıva tipi ekipman veya sürekli karıştırıcı / pompa üniteleri kullanılarak, işe bağlı olacak çeşitli uygulama hızlarında doğrudan çeliğe uygulanır. Uygun boyutta bir deliğe ve püskürtme kalkanına ve nozulda yaklaşık 20 psi (38 KPa) hava basıncına sahip bir püskürtme tabancası, doğru yoğunluğu ve görünümü sağlayacaktır. NOT: Taze püskürtülen MONOKOTE® düzgün yapışmazsa, muhtemelen çok ıslak bir karışımdan, zayıf kalınlık kontrolünden veya yanlış temizlenmiş bir yüzeyden kaynaklanmaktadır.

Sıcaklık ve Havalandırma

 • Alt tabaka sıcaklığı, MONOKOTE®‘nin uygulanmasından en az 1 saat önce en az 40°F (4,5°C) olmalıdır. Ek olarak, uygulama sırasında ve uygulamadan sonra minimum veya 24 saat boyunca hava ve yüzey sıcaklığı 40 ° F’den (4,5 ° C) az olmamalıdır.
 • Uygulama sonrası havalandırmanın Yangın Koruma Kaplamasını uygun şekilde kurutması için gerekli şartlar sağlanır. Doğal havalandırmadan yoksun kapalı alanlarda, malzeme büyük ölçüde kuruyana kadar saatte 4 kez minimum toplam taze hava değişim oranı elde etmek için hava sirkülasyonu ve havalandırma sağlanmalıdır.
Saha Testleri
 • Tasarımcı, geçerli bina koduna uygun olarak Yangın Koruma Kaplamasının kalınlığını ve yoğunluğunu örneklemek ve doğrulamak için bağımsız bir test laboratuvarı (mal sahibinin ödeyeceği) seçecektir.
 • Tasarımcı, ASTM E736 hükümlerine uygun olarak Yangın Koruma Kaplamasının kopma mukavemetini rastgele örneklemek ve doğrulamak için bağımsız bir test laboratuvarı (mal sahibinin ödeyeceği) seçecektir.
 • Yukarıdaki testlerin sonuçları, iş öncesi bir konferansta belirlenecek olan önceden belirlenmiş alanların tamamlanmasında tüm taraflara sunulacaktır.

Güvenlik

 • MONOKOTE® ıslandığında kaygandır. Genel yüklenici ve uygulayıcı, uygun uyarıcı “KAYGAN ZEMİN” tabelalarının asılmasından sorumlu olacaktır. Islak Yangın Koruma Kaplaması ile temas eden tüm alanlara işaretler asılmalıdır. Tüm çalışma yüzeylerinde kaymaz yüzeyler kullanılmalıdır.
 • MONOKOTE® MK-6/HY ve MK-6s için Güvenlik Bilgi Formlarına (SDS) web sitemizden ulaşabilirsiniz.